Zarząd NSHKiPE

 

 

Nazwisko i imię

Nr telefonu

  Prezes Zarządu Woźniak Zbigniew 602-186-709
  V-ce Prezes Zarządu Nosal Marek  664-714-951 
  Sekretarz Oleś Czesław 504-163-994
  Skarbnik Michalik Krzysztof 660-574-002
  Członek Zarządu Ścisłowicz Jakub  668-510-796 
  Członek Zarządu

 

Członek Zarządu

Drąg Mirosław 

 

 Baran Tomasz

605-532-517 

 

883-291-500

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Majka Marek 508-260-094
 
  • Z-ca Przewodniczącego
Łuczyński Jarosław  0036302491371 
            Członek Komisji Oleksy Wojciech  510-714-115 

Platforma cyfrowa, PFO, oraz Internet

 

NOSAL MAREK

tel. 664-714-951