Zarząd NSHKiPE

 

Nazwisko i imię

Nr telefonu

Prezes Zarządu Woźniak Zbigniew 602-186-709
V-ce Prezes Zarządu    
Sekretarz Oleś Czesław 504-163-994
Skarbnik Michalik Krzysztof 660-574-002
Członek Zarządu    
Członek Zarządu    
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Majka Marek 508-260-094
  • Z-ca Przewodniczącego
   
          Członek Komisji    

Platforma cyfrowa, PFO, oraz Internet

NOSAL MAREK

tel. 664-714-951