Zarząd NSHKiPE

 

Nazwisko i imię

Nr telefonu

Prezes Zarządu Woźniak Zbigniew 602-186-709
V-ce Prezes Zarządu Uryga Ryszard 605-394-115 
Sekretarz Oleś Czesław 504-163-994
Skarbnik Michalik Krzysztof 660-574-002
Członek Zarządu Orzeł Jerzy 505-523-431
Członek Zarządu Nieć Antoni 668-447-774
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Majka Marek 508-260-094
          Członek Komisji Olesiak Bronisław 783-420-467
          Członek Komisji Nosal Marek 664-714-951

Członek zarządu d/s platformy cyfrowej PFO i internetu

PO /NOSAL MAREK

tel. 664-714-951