Historia związku

Historia związku

    Na kolejnym ze spotkań byłych struktur PZHKiPE został podjęty temat o założeniu Stowarzyszenia. Został wybrany komitet założycielski w składzie kol. Uroda Aleksander, kol. Woźniak Zbigniew i kol. Włodarz Przemysław. Na następnym zebraniu został przedłożony projekt statutu który wraz z stosowną dokumentacją został wysłany do KRS-u do Krakowa. Dnia 28.08.2008r. Otrzymaliśmy pisemne powiadomienie, że zarejestrowano Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000310352. Po skompletowaniu dokumentów zostały one przesłane wraz z prośbą o przyjęcie Nowosądeckiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w struktury Polskiej Federacji Ornitologicznej. Z dniem 10.08.2008r rada PFO na mocy uchwały, podjęła decyzję o przyjęciu NSHKiPE do struktur PFO. Następnie złożono dokumenty w Urzędzie Skarbowym skąd 22.05.2009r. otrzymaliśmy nr. Nip 734-337-38-91 i nr Regon 120906288 08.05.2009r z GUS-u. Kolejnym krokiem wybranego zarządu było założenie konta Stowarzyszenia BOŚ nr 24 1540 1115 2013 6094 4421 0001. i zgłoszeniem stowarzyszenia u Powiatowego Lekarza Weterynarii który postanowił nadać n numer identyfikacji weterynaryjnej 12624402. W listopadzie 2008r odbyły się I Mistrzostwa NSHKiPE na które zostały zaproszone osoby z władz z PFO, a zaszczycili nas swoją obecnością Panowie Wilczewski Krzysztof – vice prezydent od spraw KOM i OMJ, Pierzchała Andrzej – sekretarz i Kowalczyk Ryszard – skarbnik.

STRONA W BUDOWIE